Plaza Dentaal staat geregistreerd als Kwaliteitsmondhygiëniste en werkt ook samen met alle verzekeraars.

Mondzorg staat in het basispakket tot 18 jaar

Een bezoek aan de mondhygiënist wordt voor verzekerden tot 18 jaar volledig vergoed door de basisverzekering, zij hoeven nooit een eigen risico of een eigen bijdrage te betalen.

Voor patiënten vanaf 18 jaar of ouder, kan men deze kosten gedeeltelijk of volledig vergoed krijgen bij een tandheelkundige verzekeringspakket.

Kostenvergoeding mondzorg: eigen bijdrage en eigen risico

Voor de mondhygiënist geldt geen verplichte eigen bijdrage.
Omdat voor verzekerden van 18 jaar of ouder de kosten voor de mondhygiënist worden vergoed via een aanvullende verzekering, is er geen eigen risico van toepassing.

Zorgverzekeraars

Aanvullende tandheelkundige verzekeringen vergoeden een maximumbedrag voor alle tandheelkundige kosten die men maakt. De mondhygiënist, net als de tandarts vallen ook hieronder. De maximumbedragen verschillen van 100 tot 1.000 euro of meer per jaar. Daarnaast zijn er doorgaans aanvullende (tand)verzekeringen met een dekking van 75 of 80 procent van de totale kosten.

Plaza Dentaal heeft met de onderstaand zorgverzekeraars die bij Vecozo aangesloten zijn een samenwerkingsverband:

 • Achmea
 • Aeviae De Goudse
 • Aevitae / VPZ
 • Anderzorg Zorgverzekeraar
 • ASR
 • Avéro Achmea
 • AZIVO
 • BeterDichtbij
 • Caresco
 • CZ / OHRA / Delta Lloyd
 • De Amersfoortse
 • De Friesland
 • Ditzo Zorgverzekering
 • DSW
 • ENO
 • FBTO
 • IAK Verzekeringen
 • Interpolis
 • IZA Nederland
 • IZZ Zorgverzekeraar N.V.
 • MENZIS
 • Nedasco BV
 • Ongevallen- en Ziektekostenverz.
 • ONVZ
 • PNOzorg
 • VvAA zorgverzekering
 • Global Health University-verzekering
 • OZF
 • STAD HOLLAND
 • Turien & Co. Assuradeuren (Avéro Achmea)
 • Turien & Co. Assuradeuren (VGZ)
 • Zorgverzekeraar UMC
 • Univé / ZEKUR / Zorgzaam Verze
 • UVIT (SZVK)
 • VGZ / IZA Cura
 • Zilveren Kruis
 • Zorg & Zekerheid Zorgverzekering

Uw verzekeraar en huidige stand

Om achteraf mogelijke problemen te voorkomen wordt doorgaans geadviseerd om voorafgaand aan de behandeling de kosten met uw mondhygiënist te bespreken.
Plaza Dentaal heeft daarnaast de mogelijkheid om samen met u dit ook te controleren via het declaratiesysteem.

Voor verdere vragen omtrent uw vergoeding en beschikbare ruimte, kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar.

Loont een aanvullende verzekering voor mondhygiëne?

De meeste behandelingen die men bij een mondhygiënist laat uitvoeren, kosten tussen de 10 en 50 euro.
Slechts enkele uitgebreide behandelingen kosten honderd euro of meer.

De kosten voor een aanvullende tandartsverzekering lopen uiteen van ongeveer 5 tot 60 euro per maand. Dit is omgerekend 60 tot 720 euro per jaar. Of een aanvullende verzekering zinvol is, hangt af van hoeveel men vergoed krijgt en of er nog andere tandartskosten worden verwacht.