Alle preventieve en parodontologische behandelingen

Verwijs voor ondervermelde behandelingen binnen de parodontologie-portfolio naar Plaza Dentaal.

Parodontale preventie

Parodontale preventie bieden wij aan voor uw patiënten die op grond van de DPSI gescreend zijn in categorie A van het paroprotocol. Naast het preventief behandelen van volwassenen ondersteunen wij u ook graag bij instructie en voorlichting van mondhygiëne en gebitsreiniging bij uw jeugdige patiënten.

Parodontale diagnostiek en behandeling: hoe werkt het?

Voor patiënten die op grond van de DPSI gescreend zijn in categorie B (3-) of categorie C (3+ of 4) is verdergaande parodontale diagnostiek geïndiceerd om de daadwerkelijke parodontale behandelingsbehoefte vast te stellen. Het verlengde onderzoek, de daaruit voortvloeiende behandelingen en de nazorg verlopen altijd volgens een geprotocolleerd volg tijdelijk traject van behandelingen. Deze aanpak is voorwaardelijk voor vergoeding door zorgverzekeraars.

Advies of behandeling na eerdere behandeling

Zijn sommige van uw patiënten reeds uitgebreid parodontaal behandeld? Maar heeft de behandeling niet het beoogde resultaat behaald? Is er sprake van terugval? Dan verwijst u voor verder advies of behandeling ook naar Plaza Dentaal.

Intake & behandelplan voor uw patiënten: duidelijk en overzichtelijk

Verwijst u uw patiënten door voor parodontale preventie?

Dan behandelen wij die direct zonder behandelplan. Dit geldt ook voor instructie en voorlichting van mondhygiëne en gebitsreiniging bij uw jeugdige patiënten.

Voor patiënten die gescreend zijn in categorie B en C stellen we op basis van de bevindingen van de intake een behandelplan aan uw patiënt voor. Dit behandelplan wordt opgesteld door Diana Plaza.
Direct na deze intake ontvangt u van ons het behandelplan. Inclusief een pocket- of parodontiumstatus en de diagnose.

Uw patiënt ontvangt een begroting voor de voorgestelde behandeling indien de geschatte kosten hoger zijn dan € 175,-. Na goedkeuring starten we met de behandelingen die verlopen volgens het paroprotocol.

Verslaglegging en feedback van de behandeling

Het streven is om een korte en bondige rapportage te verstrekken, waarbij het gemak voor u centraal staat. De rapportage beperkt zich tot de hoofdzaken. We leveren hem elektronisch aan en hij moet snel en gemakkelijk in uw patiëntenkaart integreren.

U ontvangt een rapportage na de volgende behandelingen:
  • Intake en behandelplan
  • Herbeoordeling na initiële tandvleesbehandeling
  • Postoperatief evaluatieonderzoek
  • Evaluatieonderzoek
  • Bij het constateren van bijzonderheden
Het voorkomen van dubbele behandelingen

Onderstaand het “Wie doet wat op welk moment?” Plaza Dentaal paroprotocol verwijs- en behandelschema ter voorkoming van dubbele behandelingen. Wilt u meer weten? Neem dan gerust even contact op!

plazadentaal-behandel-verwijs-protocol