De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Alle mondhygiënisten en tandartsen in Nederland dienen zich hieraan te houden. De tarieven kunt hier terugvinden.

Tarieven Mondhygiënist

Hier vindt u een samenvatting uit Tariefbeschikking Tandheelkundige Zorg per 1 januari 2020 t.b.v. mondhygiënisten:

Consultatie en Diagnostiek (C) Prijs
C11 Periodieke controle € 22,16
C13 Probleemgericht consult € 22,16
C22 Schriftelijke medische anamnese € 22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 104,95
C29 * Studiemodellen tbv behandelplan € 29,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak € 58,31
Thuiszorg
C80 Mondzorg aan huis € 17,49
C85 Weekendbehandeling € 22,16
C86 Avondbehandeling € 22,16
C87 Nachtbehandeling € 22,16
Preventieve Mondzorg (M) Prijs
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min.) € 13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min.) € 13,07
M03 Gebitsreiniging (per 5 min.) € 13,07
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 26,24
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 17,49
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5,83
M40 Fluoridebehandeling € 14,58
M61 * Mondbeschermer € 26,24
Verdovingen (A) Prijs
A15 Oppervlakte verdoving € 7,58
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14,58
Vullingen (V) Prijs
V30 Fissuurlak, eerste element € 26,24
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58
V40 Het polijsten van amalgaam-vullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,83
V50 Droogleggen van elementen door middel van een
rubberen lapje
€ 11,66
Tandvleesbehandelingen (T) Prijs
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T21 Grondig reinigen wortel per element, complex € 31,49
T22 Grondig reinigen wortel per element, standaard € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initële tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22
T42 Consult parodontale nazorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg € 156,85
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169,09
Diversen
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling** € 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71
Implantaten (J) Prijs
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 54,72
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 89,54
Uurtarieven (U) Prijs
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,28
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15,32
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15,32

(*) De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
(**) Laboratoriumkosten dienen per gedeclareerde prestatie gespecificeerd te worden op de nota aan de patiënt en mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop.

Disclaimer:
Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Plaza Dentaal is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens. Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend. De inhoud van deze pagina is op 7 februari 2020 bijgewerkt.

Prestatiecodes

Mondhygiënisten voeren verschillende Tandheelkundige Behandelingen (prestaties) uit. De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft een lijst met tandheelkundige behandelingen (prestaties) vastgesteld die voor alle tandheelkundig zorgverleners gelijk is. Elke behandeling (prestatie) is opgebouwd uit één of meer codes, hier geven wij een beschrijving en toelichting.
Iedere prestatie wordt aangegeven met een prestatiecode. Deze codes hebben betrekking op de volgende hoofdonderwerpen:

CConsultatie en diagnostiek
MPreventieve mondzorg
AVerdoving
VVullingen
TTandvleesbehandelingen (parodontologie)
JImplantaten
UUurtarieven bijzondere tandheelkunde en AWBZ

Wij adviseren altijd voorafgaand aan de behandeling informatie in te winnen over uw vergoedingen bij uw zorgverzekeraar.

OPGELET

Gemaakte afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, anders worden er kosten in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd.