Bij volwassenen zijn de kosten voor tandheelkundige zorg voor eigen rekening. Met een aanvullende tandartsverzekering kunt u de tandartskosten deels afdekken. De voorwaarden van deze verzekeringen verschillen. Afhankelijk van uw verzekering kan het zijn dat u een gedeelte moet bijbetalen. Het is verstandig om zorgvuldig te overwegen welke verzekering het beste bij uw situatie past. Voor informatie over tandartsverzekeringen en vergelijking van de dekking en kosten verwijzen we u naar Independer.nl.

Jongeren tot 18 jaar

Voor jongeren tot 18 jaar biedt de basisverzekering redelijk uitgebreide dekking. Veel tandheelkundige behandelingen worden voor 100% vergoed. De basisverzekering dekt de kosten voor:

 • Periodieke controle door de mondhygiënist en röntgenfoto’s
 • Vullingen
 • Tandsteen verwijderen
 • Tandvleesbehandeling
 • Fluoridebehandeling (vanaf 6 jaar)
 • Jaarlijkse check

De premies en condities van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen worden jaarlijks herzien. Het is verstandig om jaarlijks te controleren of uw verzekeringen nog bij uw persoonlijke situatie passen:

Bekijk bij uw aanvullende verzekering goed voor welke behandelingen u verzekerd bent, wat er onder de dekking valt en tot welk bedrag wordt uitgekeerd.

Goede overzichten van de premies en voorwaarden van de aanvullende tandartsverzekeringen zijn beschikbaar via Independer.nl.
Of u zich aanvullend wil verzekeren, en zo ja hoe uitgebreid: dat zijn vragen waarop u uiteraard alleen zelf antwoord kunt geven.

Keuze tandartsverzekering

We raden u aan om bij de keuze van een tandartsverzekering in ieder geval op de volgende punten te letten:

 • Premie en dekking
  Een bredere dekking leidt meestal tot een hogere premie. Maar dat gaat niet altijd op. Aan de premiehoogte alleen kunt u niet aflezen hoe goed een verzekering is. Vergelijkbare pakketten kunnen sterk in prijs verschillen.
 • Dekking periodieke preventieve controles, behandelingen en instructies
  Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het kost ook minder. Door periodieke controle van de mondgezondheid en eventuele gebitsreiniging vermindert u de kans op gebitsproblemen. Het is dus zinvol om te informeren welke kosten de verzekering wel/niet afdekt.
 • Keuzevrijheid
  Het is ook goed om te weten of u zelf een mondzorgpraktijk kunt kiezen of gebruik dient te maken van een praktijk waarmee de verzekeraar contractafspraken heeft.
 • Vergoeding na ongeval
  Een ander aandachtspunt zijn de kosten van tandheelkundige behandelingen na een ongeval. Niet alle verzekeraars zijn duidelijk over de vergoeding hiervan.

Mondzorg staat in het basispakket tot 18 jaar

Een bezoek aan de mondhygiënist wordt voor verzekerden tot 18 jaar volledig vergoed door de basisverzekering, zij hoeven nooit een eigen risico of een eigen bijdrage te betalen.

Voor patiënten vanaf 18 jaar of ouder, kan men deze kosten gedeeltelijk of volledig vergoed krijgen bij een tandheelkundige verzekeringspakket.

Kostenvergoeding mondzorg: eigen bijdrage en eigen risico

Voor de mondhygiënist geldt geen verplichte eigen bijdrage.
Omdat voor verzekerden van 18 jaar of ouder de kosten voor de mondhygiënist worden vergoed via een aanvullende verzekering, is er geen eigen risico van toepassing.

Zorgverzekeraars

Aanvullende tandheelkundige verzekeringen vergoeden een maximumbedrag voor alle tandheelkundige kosten die men maakt. De mondhygiënist, net als de tandarts vallen ook hieronder. De maximumbedragen verschillen van 100 tot 1.000 euro of meer per jaar. Daarnaast zijn er doorgaans aanvullende (tand)verzekeringen met een dekking van 75 of 80 procent van de totale kosten.

Plaza Dentaal heeft met de onderstaand zorgverzekeraars die bij Vecozo aangesloten zijn een samenwerkingsverband:

 • Achmea
 • Aeviae De Goudse
 • Aevitae / VPZ
 • Anderzorg Zorgverzekeraar
 • ASR
 • Avéro Achmea
 • AZIVO
 • BeterDichtbij
 • Caresco
 • CZ / OHRA / Delta Lloyd
 • De Amersfoortse
 • De Friesland
 • Ditzo Zorgverzekering
 • DSW
 • ENO
 • FBTO
 • IAK Verzekeringen
 • Interpolis
 • IZA Nederland
 • IZZ Zorgverzekeraar N.V.
 • MENZIS
 • Nedasco BV
 • Ongevallen- en Ziektekostenverz.
 • ONVZ
 • PNOzorg
 • VvAA zorgverzekering
 • Global Health University-verzekering
 • OZF
 • STAD HOLLAND
 • Turien & Co. Assuradeuren (Avéro Achmea)
 • Turien & Co. Assuradeuren (VGZ)
 • Zorgverzekeraar UMC
 • Univé / ZEKUR / Zorgzaam Verze
 • UVIT (SZVK)
 • VGZ / IZA Cura
 • Zilveren Kruis
 • Zorg & Zekerheid Zorgverzekering

Uw verzekeraar en huidige stand

Om achteraf mogelijke problemen te voorkomen wordt doorgaans geadviseerd om voorafgaand aan de behandeling de kosten met uw mondhygiënist te bespreken.
Plaza Dentaal heeft daarnaast de mogelijkheid om samen met u dit ook te controleren via het declaratiesysteem.

Voor verdere vragen omtrent uw vergoeding en beschikbare ruimte, kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar.

Loont een aanvullende verzekering voor mondhygiëne?

De meeste behandelingen die men bij een mondhygiënist laat uitvoeren, kosten tussen de 10 en 50 euro.
Slechts enkele uitgebreide behandelingen kosten honderd euro of meer.

De kosten voor een aanvullende tandartsverzekering lopen uiteen van ongeveer 5 tot 60 euro per maand. Dit is omgerekend 60 tot 720 euro per jaar. Of een aanvullende verzekering zinvol is, hangt af van hoeveel men vergoed krijgt en of er nog andere tandartskosten worden verwacht.