Hygiëne van onze praktijk

Plaza Dentaal heeft een naam hoog te houden als het gaat om praktijkhygiëne. Onze werkwijze is gericht op optimale praktijkhygiëne die ruim voldoet aan de wettelijke voorschriften.
De reden is simpel: wij behandelen u zoals we zelf ook behandeld willen worden.
In onze verzorgde en goed uitgeruste behandelkamer gebruiken we vakkundig gereinigde en gesteriliseerde instrumenten.

Praktijkhygiëne staat bij ons volledig onder controle

Om een goede hygiëne in onze praktijk te waarborgen, volgen we de Praktijkrichtlijn Infectie Preventie. Deze regels zijn door de Werkgroep InfectiePreventie (WIP) samengesteld en gelden als professionele standaard in de tandheelkunde. Daarnaast hebben we eigen hoogwaardige protocollen voor het openen en sluiten van de praktijk, persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen, handhygiëne en het dragen van handschoenen, en voor het schoonmaken en steriliseren van de instrumenten.
Met dit gecontroleerde proces kunnen we een optimale hygiëne waarborgen. Voor een veilig en fijn gevoel.

Behandelkamer en instrumentarium

Na iedere afspraak reinigen we de behandelkamer. Ook kunt u rekenen op optimale reiniging, sterilisatie en desinfectie van het tandheelkundig instrumentarium en persoonlijke hygiëne. Aan de stoel werken we zoveel mogelijk met disposables. Ieder instrument dat in uw mond komt heeft een gecertificeerd reinigingsproces ondergaan. Door met vooraf samengestelde behandeltrays te werken, is uw veiligheid optimaal gewaarborgd. Ook onze sterilisatie voldoet aan de laatste eisen. Veel aandacht is besteed aan het gescheiden houden van schoon en vervuild materiaal.

Sterilisatieprocessen bij Plaza dentaal

Sterilisatie staat voor het op hoge temperaturen en grondig reinigen van instrumenten en middellen. Dit staat bij ons centraal.
Aan de stoel wordt bij elke patiënt een nieuw tipje gebruikt op de meerfunctiespuit. Oppervlakken worden gedesinfecteerd met alcohol. We werken zo veel mogelijk met disposables. Bij elke patiënt worden schone behandelsets (behandeltrays) gebruikt welke vooraf gesteriliseerd en samengesteld zijn. 

Zo voldoet onze sterilisatie aan de nieuwste eisen. Veel aandacht is ook besteed aan het gescheiden houden van schoon en vervuild materiaal. Het centrum van de sterilisatie wordt gevormd door een autoclaaf waarin de instrumenten bij 134 oC met stoom worden gesteriliseerd. Deze apparaten worden jaarlijks onderhouden en gecontroleerd op hun werking.

Hygiëne protocollen

Verder hebben we protocollen voor melding van infecties van medewerkers, vaccinatie hepatitis B, voorkomen, werkwijze en melding accidenteel bloedcontact, behandeling van geïdentificeerde risicopatiënten, desinfectie van afdrukken en werkstukken, reiniging, desinfectie en sterilisatie, het toetsen van de autoclaven op een correcte werking, stralingshygiëne en hygiëneprotocollen voor de behandelkamers, sterilisatie- en de ontvangstruimten.

Alle technische en uitgebreide WIP-richtlijnen kunt u terecht bij Werkgroep Infectie Preventie.