Mondzorg bij Jongeren

Mondzorg bij jongeren verdient aandacht. Ouders hebben bij jongeren, rond de leeftijd dat ze naar de middelbare school gaan, minder invloed op de mondgezondheid. In de praktijk kan de houding van jongeren ten opzichte van hun gebit nog wel eens verschillen.

Zo kan het voorkomen dat jongeren hun gebit minder goed gaan verzorgen en een nonchalantere houding aannemen wat betreft mondhygiëne. Maar het tegenovergestelde kan juist ook het geval zijn omdat in deze leeftijdsperiode jongeren meer waarde hechten aan een mooi en verzorgd uiterlijk. Een mooi gebit, een frisse adem en een stralend lach horen daar ook bij.

Indien er als klein kind al een goede basis is gelegd wat betreft de zorg voor het gebit zal dit vaak de kans vergroten dat jongeren ook goed voor het gebit blijven zorgen.

Voedingspatroon van jongeren

Het is echter wel zo dat jongeren tegenwoordig vaak een voedingspatroon hebben dat minder gezond voor het gebit is. Ze gebruiken over het algemeen meer frisdranken, sportdrankjes, vruchtendrank en mixdrankjes. Hierdoor is juist bij jongeren een toename van tanderosie te zien. In het begin is tanderosie voor het blote oog nog niet direct zichtbaar, maar als er wel klachten komen is er vaak al veel schade. Zie ook tanderosie en eten en drinken. Ook kunnen jongeren gaan roken wat slecht voor de tanden en het tandvlees is.

Jongeren en beugels

Verder is het een leeftijd waarop vaak een beugel wordt gedragen, wat gevolgen voor het uiterlijk heeft en een nauwgezettere mondhygiëne vereist. Lees uitgebreidere informatie over mondhygiëne bij beugels.

Jongeren en mondhygiëne

Wat betreft de verzorging van het gebit door jongeren blijft het 2 keer per dag poetsen belangrijk.

Tip:
Omdat bij jongeren en volwassen de kans op tandvleesontsteking toeneemt is het goed om dagelijks tussen de tanden te gaan reinigen met floss, tandenstokers of ragertjes.

Vanaf ongeveer 10 jaar kunnen kinderen leren flossen. Bij kleinere kinderen is dit nog niet nodig en bovendien is dit motorisch nog erg moeilijk voor hen. Het is belangrijk om tussen de tanden en kiezen te reinigen omdat met poetsen alleen de buitenkant, binnenkant en bovenkant van het gebit wordt gereinigd. Tussen de tanden en kiezen blijft altijd tandplak zitten. Juist deze restjes tandplak veroorzaken, naast gaatjes, ook tandvleesontsteking wat op de lange duur ernstigere problemen met het tandvlees en kaakbot kan geven.

Het is belangrijk om naast het tandenpoetsen, het tussen de tanden en kiezen te reinigen een dagelijkse routine te laten zijn. Het af en toe eens flossen of het gebruiken van tandenstokers of ragertjes heeft net zo weinig effect als af en toe eens tandenpoetsen.

Langs de mondhygiëniste voor controle

In principe wordt het tandartsbezoek voor jongeren tot 18 jaar nog vergoed vanuit de basisverzekering (behalve orthodontie en kroon- en brugwerk). Reden temeer voor jongeren om regelmatig de tandarts te bezoeken. Juist omdat ouders minder zicht krijgen op de mondgezondheid van jongeren, is het goed dat de tandarts het gebit extra in de gaten kan houden. Vanaf 18 jaar vallen de behandelingen niet meer binnen de basisverzekering, wat tot hogere kosten kan leiden bij een verwaarloosd gebit. Ook voor jongeren is een gezond gebit van belang, niet alleen omdat het er mooi uitziet maar ook omdat het nog een leven lang mee moet!

In de pubertijd zal ingespeeld worden op de het grotere cariës risico doordat ouders voor een deel de greep verliezen op het eet- en snoepgedrag. Dit kan ook aan de orde zijn als jongeren op zichzelf gaan wonen. Hoe gaan ze om met eten en snoepen als er geen ouderlijk toezicht meer is. Blijven ze hun gebit verzorgen en bezoeken ze regelmatig de mondhygiënist en tandarts?

Uiteindelijk

Er zijn zoveel dingen belangrijker in het leven van tieners dan hun gebit – een gebit dat vaak nog gaaf is als ze de basisschool verlaten. Dat ze hun hele leven moeten doen met dat kostbare bezit, gaat wel eens aan ze voorbij

Juist voor jongeren tussen de 12 en de 18 is een bezoek aan de mondhygiënist zeer aan te raden. Deze veelal preventieve behandeling wordt nog vanuit de basisverzekering vergoed.
Het is eigenlijk zo eenvoudig om met een gezond gebit door het leven te gaan. Een klein beetje kennis en dagelijks effectieve verzorging zorgen daarvoor. En daar begeleid ik uw kinderen graag bij.

Aanvullende informatie

Waarom is het melkgebit van uw kind zo belangrijk? Voorafgaand aan het blijvend gebit, krijgt…