Informatie

Privacy

Privacyverklaring

Plaza Dentaal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Plaza Dentaal toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Ook als u onze website bezoekt, hechten we grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. Als u persoonlijke gegevens op onze website invult om informatie op te vragen, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en niet verstrekt aan derden.

Wij analyseren de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken, en kijken daarbij naar het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest bezocht worden en naar de duur van het bezoek van de site. Wij hopen met deze informatie de website beter op uw wensen te kunnen afstemmen, zowel technisch als inhoudelijk. Informatie van een bezoek aan onze website wordt niet gebruikt om individuele bezoekers te identificeren.

Plaza Dentaal behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.